Proje Hakkında:

Alerji ve neden olduğu hastalıklar günümüzde tüm dünyada ve ülkemizde oldukça yaygın görülmektedir. Solunum yollarını ilgilendiren astım ve alerjik nezle (rinit) en sık görülen alerjik hastalıkların başında yer alır. Ancak son yıllarda besin alerjilerinin görülme sıklığında dikkat çekecek bir artış gerçekleşmiştir. Besin alerjileri daha çok çocuklarda görülür ve bebeklik döneminde sıklığı yaklaşık % 6'dır. Besin alerjileri neden olduğu çeşitli klinik tablolar nedeniyle de diğer alerjik hastalıklardan farklılık gösterir. Örneğin yaşamımızı tehdit eden anafilaksi gibi ağır reaksiyonların en önemli nedeni besinlere bağlı gelişen alerjik reaksiyonlardır. Ayrıca çocukluk döneminde sıkça görülen atopik dermatit (egzama) ve sindirim sistemimizi ilgilendiren hastalıkların çoğundan besin alerjileri sorumludur. Ülkemizde de besin alerjilerine bağlı sorunların giderek arttığı bildirilmektedir.

Erken bebeklik döneminden itibaren görülebilen alerji hem ailelerin hem de bebeklerin ve çocukların hayatını çok yakından ilgilendirmektedir. Türkiye’de de bu konuyla ilgili internette ve çevrede çok fazla farklı bilgi, aynı zamanda sosyal medya kanallarında çeşitli dayanışma grupları bulunmaktadır. Ancak maalesef ailelerin doğru bilgiye ulaşması her zaman mümkün ve kolay olmamaktır.

Bu nedenle ülkemizin alanında en büyük mesleki kuruluşu olan Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından planlanan ve Abbott’un koşulsuz katkısıyla halkımızı bilgilendirme projesi uygulanmaya başlanmıştır. “Alerji Hedefte” proje başlığı ile websitesinin yanında yapılacak çeşitli etkinlikler ile besin alerjisi konusunda hem ailelerin hem de kamuoyunun alerji konusunda doğru şekilde bilinçlendirmesi yapılacaktır.