İnek Sütü Proteini Alerjisinde Alınacak Önlemler

Besin alerjisi gelişiminde, erkek cinsiyet, ailede atopi öyküsü, etnik köken, genetik etmenler gibi değiştirilemez risk faktörleri mevcutken, bazı önlemlerin İnek sütü protein alerjisi gelişme riskini azaltıp azaltmayacağı araştırılmaktadır. Bunlar:

İnek sütü protein alerjisi olan çocuklar büyüme gelişmelerinin seyri açısından düzenli olarak takip edilmelidir.

1.Antenatal dönemde annede alınacak önlemler: Kadınların gebelik sırasında diyetlerini değiştirmelerinin veya probiyotik gibi herhangi bir takviyeyi almalarının bebeklerinde besin alerjisi görülme sıklığını azalttığına yönelik hiçbir kanıt bulunmamaktadır.

2.Anne sütü ile beslenen bebeklerde annede alınacak önlemler: Emzirme döneminde annenin diyetini değiştirmesinin veya probiyotik gibi herhangi bir takviyeyi almasının bebekte besin alerjisi görülme sıklığını azalttığına yönelik hiçbir kanıt bulunmamaktadır.

Anne sütü alanlarda: Anne sütü, anne ve çocuk için birçok avantaja sahip olduğundan tüm bebeklere verilmesi önerilir. Ancak emzirmenin besin alerjisinin gelişmesini önlediği destekleyecek az miktarda kanıt vardır.

Mama ile beslenenlerde: Emzirmek yetersiz veya mümkün değilse, kanıtlanmış klinik önleyici etkinliği olan hipoalerjenik hidrolize edilmiş inek sütü bazlı mamaların yalnızca yüksek riskli bebekler için ilk 4 ay boyunca kullanılmasını önerilmektedir

4. Diyet takviyeleri: Prebiyotik, probiyotik ve diğer diyet takviyelerinin besin alerjisi gelişimini önlediğine dair kanıt bulunmamaktadır. Suda çözünür formda veya fıstık yağı içinde A ve D vitaminlerinin kullanılmasının besin alerjisini önlediğine dair herhangi bir kanıt bulunamamıştır.

5. Ek gıdaya başlama: Atopik kalıtımdan bağımsız olarak, tüm çocuklar için normal standart sütten kesme uygulamaları ve beslenme önerileri uyarınca 4 aylıktan sonra ek gıdaya geçilir.

6. Çocukluk ve ergenlikte korunma stratejileri: Çok az çalışma mevcuttur. BCG aşısı ve balık yağlarının besin alerjisi riskini azalttığı gösterilememiştir.

PROGNOZ (Hastalığın Seyri):

İnek sütü protein alerjisi olan çocuklar düzenli olarak takip edilmeli, tolerans gelişimi araştırılmalıdır. Hastaların önemli bir bölümünde 5 yaşından önce tolerans geliştiği bilinmekle birlikte bazı çocuklarda tolerans gelişiminin ergenlik döneminde olduğunu, nadir olgularda ise erişkin yaşlarda devam ettiği bildirilmektedir. Çocukların %56’sının 1 yılda, % 77’sinin 2 yılda, % 87’sinin 3 yılda tolerans geliştirdiği gösterilmiştir. Fırınlanmış süt ürünlerini tüketebilen çocukların tüketemeyenlere göre daha erken tolerans geliştirdiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. IgE aracılı olmayan olguların daha iyi prognoza sahip olduğu ve toleransın IgE aracılı olgulara göre erken gerçekleştiği bilinmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda BPİAP’lı hastaların çocukların %53’ünün 1 yaşında, %25’inin 2 yaşında, geri kalan hastaların daha geç yaşlarda tolerans geliştirdiği gözlenmiştir.