İnek Sütü Alerjenleri

İnek sütünde bulunan besin alerjenleri sindirim sistemi yolu ile alerjik duyarlılaşmaya neden olurlar ve sistemik reaksiyonlara neden olurlar.İnek sütündeki alerjenlerin özelikleri iyi bilinmektedir. İnek sütünün içerisinde kazein ve whey proteinleri bulunur. Kazeinler inek sütü proteinlerinin %80’ini oluşturur. Whey proteinleri ise inek sütü proteinlerinin geri kalan %20’sini oluştururlar.

İnek sütündeki birçok protein alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Alerjik reaksiyonlara neden olan süt proteinlerin belirlenmesi, hastalığın seyri ve bulgularının öngörülmesi açısından önemlidir.

Kazeinlerin IgE dahil antikor yanıtını oluşturma kabiliyeti whey proteinlerine göre daha fazladır. Ancak whey proteinlerinin tekrar karşılaşmalarda sistemik reaksiyon oluşturma potansiyeli kazeinlere göre daha yüksektir. Whey proteinleri aynı zamanda ısıya karşı kazeinlere göre daha daha duyarlıdırlar.

Aralarındaki yüksek derecede benzerliğe bağlı olarak inek sütü proteini ile diğer memeli hayvanların süt proteinleri arasında çapraz-reaktivite görülebilir. İnek sütü ile keçi sütü arasındaki klinik çapraz reaktivite (etkileşim) %92’dir. Bu yüzden inek sütüyle reaksiyonu olan hastalar keçi ve koyun sütünden de uzak durmalıdırlar. İnek sütü ile dana eti arasındaki klinik çapraz reaktivite oranı ise %13-20’dir. Dana etinin pişirilmesi ile alerjen özelliği azalır. Bu yüzden inek sütü ile reaksiyonu olan hastalara eğer reaksiyon öyküsü yoksa dana etinden uzak durmaları önerilmemektedir.

IgE aracılı Reaksiyonlar

 • Deri: Ürtiker/Anjiyoödem, morbiliform döküntüler ve flushing.
 • Gastrointestinal: Oral alerji sendromu, gastrointestinal anafilaksi
 • Solunum: Akut rinokonjunktivit, bronkospazm (vizing)
 • Sistemik: Anafilaktik şok

Miks (IgE aracılı ve IgE aracılı olmayan)

 • Deri: Atopik dermatit
 • Gastrointestinal: Eozinofilik özefajit, Alerjik eozinofilikgastroenterit
 • Solunum: Astım

IgE aracılı olmayan (non-IgE)

 • Deri: Kontakt dermatit, Dermatitis herpetiformis
 • Gastrointestinal: Besin protein ilişkili alerjik proktokolit, Besin protein ilişkili enterokolit, besin protein ilişkili enteropati sendromları
 • Çölyak hastalığı
 • Solunum: Pulmoner hemosiderosis (Heiner’s sendromu).

Solunum: Pulmoner hemosiderosis (Heiner’s sendromu)IgE aracılı besin alerjisi; bir alerjenle ilk defa temas sonrası gelişen besin alerjen spesifik IgE’nin gelişmesiyle oluşur. Aynı besin alerjeni tekrar alındığında IgE; eozinofil, bazofil ve mast hücre yüzeylerine bağlanıp bu hücreleri aktive ederek dakikalar-2 saat içerisinde gelişen anafilaksi, laringospazm, bronkospazm, anjioödem, rinit ve ürtikeri içeren tipik semptomları oluşturan histamin gibi mediatörlerin salınımına neden olur.

IgE aracılı olmayan besin alerjilerinde besin proteini ilişkili enterokolit sendromu, besin proteini ilişkili proktokolit ve besin protein ilişkili enteropati gibi hastalıklar gelişir. Süt spesifik IgE bu hastalarda saptanamaz. Eozinofiller sindirim sisteminde eozinofilik inflamasyona neden olmak için toplanırlar.