Besin Proteini İlişkili Enterokolit Sendromu

Besin proteini ilişkili enterokolit sendromuna ait belirtiler genellikle yaşamın ilk üç ayında ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarda hem ince hem de kalın bağırsaklar etkilenmektedir. Çocuklarda uzun süren ishal ve kusmalar görülür. İnek sütü en sık nedenlerden biridir.

Daha çok inek sütü alerjisine bağlı gelişen ve ağır klinik bulgulara neden olan bir hastalıktır. Sorumlu besinlerin diyetten çıkarılması ile hızlı bir şekilde düzelme sağlanır.

Besin proteini ilişkili enterokolit sendromuna ait belirtiler genellikle yaşamın ilk üç ayında ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarda hem ince hem de kalın bağırsaklar etkilenmektedir. Çocuklarda uzun süren ishal ve kusmalar görülür. İnek sütü en sık nedenlerden biridir. Daha da önemlisi çocuklarda büyüme gelişme geriliği, kansızlığa, hatta tansiyon düşüklüğüne ve su kaybı nedeniyle şok gelişmesine neden olabilir. Sorumlu besin bulunup diyetten çıkarılması ile hastalar çok hızlı şekilde düzelme sağlandığı gösterilmiştir.

Hastalığın tanısında dikkatli bir öykü alınması çok önemlidir. Şüphelenilen besinlerin diyetten çıkarılması ile bulguların düzelmesi ve tekrar yükleme testi ile bulguların ortaya çıkması ile tanı konabilir.

Alerji deri testlerinin yapılması bu hastalarda tanıda yardımı olmamaktadır. Besine özgü IgE hastalığın tanısı için kullanılması uygun değildir.

Besin proteini ilişkili enterokolit sendromuna ait belirtiler genellikle yaşamın ilk üç ayında ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarda hem ince hem de kalın bağırsaklar etkilenmektedir. Çocuklarda uzun süren ishal ve kusmalar görülür. İnek sütü en sık nedenlerden biridir. Daha da önemlisi çocuklarda büyüme gelişme geriliği, kansızlığa, hatta tansiyon düşüklüğüne ve su kaybı nedeniyle şok gelişmesine neden olabilir. Sorumlu besin bulunup diyetten çıkarılması ile hastalar çok hızlı şekilde düzelme sağlandığı gösterilmiştir.

Hastalığın tanısında dikkatli bir öykü alınması çok önemlidir. Şüphelenilen besinlerin diyetten çıkarılması ile bulguların düzelmesi ve tekrar yükleme testi ile bulguların ortaya çıkması ile tanı konabilir.

Alerji deri testlerinin yapılması bu hastalarda tanıda yardımı olmamaktadır. Besine özgü IgE hastalığın tanısı için kullanılması uygun değildir.

Besin proteini ilişkili enterokolit sendromunun özellikleri:

  • Hastalık inek sütü başlandıktan sonra ortaya çıkar. Sadece anne sütü alanlarda nadirdir.
  • Besin alımından 2-3 saat gibi kısa süre sonra çok miktarda kusma, sıvı kaybı gelişebilir. Uykuya eğilim görülebilir.
  • Uzun dönemde büyüme geriliği gelişir.
  • Sorumlu besinin diyetten çıkarılmasıyla bulgular düzelir.
  • Deri testi ve Besine özgü IgE negatif bulunur.