Besin Alerjisinde Semptom ve Bulgular

Besin alerjilerinde görülen semptomlar ve bulgular bulgular meydana geldiği mekanizmalara göre değişiklik gösterir. Besinlere karşı IgE olarak adlandırılan antikor ile reaksiyon geliştiğinde semptomlar besinin alımından kısa süre sonra (dakikalar-2 saat içinde) ortaya çıkar. IgE ilişkili olmayan reaksiyonlarda ise semptomların ortaya çıkması daha geç yani 1 saat-7 gün arasında değişiklik gösterir.

Besin alerjisinde belirtilerin özellikleri hem rol oynayan mekanizmanın anlaşılması hem de tanı için yapılacak testlerin kararı için yardımcıdır.

IgE aracılığıyla gelişen alerjik reaksiyonlarda klinik bulgular besin alımından sonra çok kısa süre sonar ortaya çıkar.

En sık cildimizde yaygın kızarıklık, kabarıklık, kaşıntı, kurdeşen ve/veya dil, dudak, gözkapakları gibi vücudun çeşitli yerlerindeşişlikler görülür. Tutulan diğer organlarımız arasında solunum sistemi (hapşırık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, damakta-genizde-boğazdakaşıntı, öksürük, ses kısıklığı, nefes darlığı, göğüste hışıltı, morarma gibi), mide-barsak sistemi (bulantı, kusma, ağızda dilde kaşıntı,yutkunmada zorlanma, karın ağrısı, ishal gibi), kalp-damar sistemi (çarpıntı, tansiyon düşüklüğü, bayılma gibi) ve sinir sistemi (çift görme,baş dönmesi, huzursuzluk, bayılma gibi) yer alır.Reaksiyonlar içerisinde en ciddi olanı genelde en az iki vücut sitemini etkileyen ve hayatı tehdit edebilen “ANAFILAKSI” tablosudur. Besin alerjileri anafilaksi nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

IgE aracılı olmayan yani klinik belirtilerin daha geç ortaya çıktığı durumlarda ise sıklıkla deri  bulgusunun eşlik etmediği kusma, ishal, karın ağrısı, huzursuzluk, kanlı-mukuslu dışkı gibi mide-barsak sistemi ile ilgili belirtiler yer alır. Bu hastalıkların en sık görülenleri Besin Proteini İlişkili Proktokolit ve Besin Proteini İlişkili Enterokolit’tir.

Besin alerjileri sindirim sistemimizde yemek borusunu da (özafagus) etkileyebilir. Alerjik reaksiyonlarda çok önemli rolü olan eozinofiller’in yemek borusunda yoğun birikimine bağlı olarak çıkan bu tablo eozinofilik özafajit olarak adlandırılmaktadır. Çocuklarda reflü semptomlarına benzer şekilde kusma, yutma zorluğu ve kilo alamama şikayetleri görülebilir.

IgE aracılığıyla gelişen alerjik reaksiyonlarda klinik bulgular besin alımından sonra çok kısa süre sonar ortaya çıkar.

En sık cildimizde yaygın kızarıklık, kabarıklık, kaşıntı, kurdeşen ve/veya dil, dudak, gözkapakları gibi vücudun çeşitli yerlerindeşişlikler görülür. Tutulan diğer organlarımız arasında solunum sistemi (hapşırık, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, damakta-genizde-boğazdakaşıntı, öksürük, ses kısıklığı, nefes darlığı, göğüste hışıltı, morarma gibi), mide-barsak sistemi (bulantı, kusma, ağızda dilde kaşıntı,yutkunmada zorlanma, karın ağrısı, ishal gibi), kalp-damar sistemi (çarpıntı, tansiyon düşüklüğü, bayılma gibi) ve sinir sistemi (çift görme,baş dönmesi, huzursuzluk, bayılma gibi) yer alır.Reaksiyonlar içerisinde en ciddi olanı genelde en az iki vücut sitemini etkileyen ve hayatı tehdit edebilen “ANAFILAKSI” tablosudur. Besin alerjileri anafilaksi nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

IgE aracılı olmayan yani klinik belirtilerin daha geç ortaya çıktığı durumlarda ise sıklıkla deri  bulgusunun eşlik etmediği kusma, ishal, karın ağrısı, huzursuzluk, kanlı-mukuslu dışkı gibi mide-barsak sistemi ile ilgili belirtiler yer alır. Bu hastalıkların en sık görülenleri Besin Proteini İlişkili Proktokolit ve Besin Proteini İlişkili Enterokolit’tir.

Besin alerjileri sindirim sistemimizde yemek borusunu da (özafagus) etkileyebilir. Alerjik reaksiyonlarda çok önemli rolü olan eozinofiller’in yemek borusunda yoğun birikimine bağlı olarak çıkan bu tablo eozinofilik özafajit olarak adlandırılmaktadır. Çocuklarda reflü semptomlarına benzer şekilde kusma, yutma zorluğu ve kilo alamama şikayetleri görülebilir.

Besin Alerjisi Bulguları

  • Ciltte kaşıntı, kızarıklık, ürtiker (kurdeşen), egzama
  • Dudaklarda ve göz çevresinde şişlik
  • Burun akıntısı, kaşıntısı, hapşırma, boğazda kaşıntı hissi, tıkanıklık, sesin kabalaşması, yutma güçlüğü
  • Öksürük, nefes darlığı, hışıltı, morarma
  • Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, kanlı dışkılama
  • Tansiyon düşüklüğü, bayılma, çarpıntı, solukluk
  • Baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, dışkı ve idrar kaçırma