Besin Alerjisi Nasıl Gelişir?

Besin alerjilerinin gelişimi tam olarak bilinmese de genetik ve çevresel faktörlerin ortaklaşa etkileşimi sonucu ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Genetik özellikler açısından ailede, özellikle hem anne hem de baba da alerjik hastalık olması çocuklar açısından riskli bir durum oluşturmaktadır. Bu durum kalıtımsal özelliklerin hastalığın ortaya çıkışı açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Besin alerjisinin gelişiminde hem genetik hem de çevresel etkenlerin rolü vardır.

Günümüz dünyasında refah düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde alerjik hastalıkların daha sık görülmesi bu görüşü desteklemektedir. Bu şartlar altında her gün ihtiyacımız olan tükettiğimiz besinler bağışıklık sistemimiz tarafından yabancı ve zararlı madde olarak algılamaya başlar ve besinlere karşı IgE tipi antikorlar üretir. Duyarlı olan bireyler aynı besinle tekrar karşılaştığında daha önce oluşmuş olan IgE
antikorlarına bağlanır ve mast hücrelerinden başlıca histamin olmak üzere birçok maddenin salınmasına neden olur. Klinik bulgular işte bu maddelerin etkisine bağlı olarak gelişmektedir. Ayrıca besin alerjisi bağışıklık sistemimizin IgE dışındaki mekanizmalarına (hücresel immün yanıt) bağlı olarak da gelişebilir. Klinik bulguları açısından farklılıklar gösterir. Aynı zamanda tanısal süreçleri de farklıdır ve daha zordur.
Günümüz dünyasında refah düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde alerjik hastalıkların daha sık görülmesi bu görüşü desteklemektedir. Bu şartlar altında her gün ihtiyacımız olan tükettiğimiz besinler bağışıklık sistemimiz tarafından yabancı ve zararlı madde olarak algılamaya başlar ve besinlere karşı IgE tipi antikorlar üretir. Duyarlı olan bireyler aynı besinle tekrar karşılaştığında daha önce oluşmuş olan IgE antikorlarına bağlanır ve mast hücrelerinden başlıca histamin olmak üzere birçok maddenin salınmasına neden olur. Klinik bulgular işte bu maddelerin etkisine bağlı olarak gelişmektedir. Ayrıca besin alerjisi bağışıklık sistemimizin IgE dışındaki mekanizmalarına (hücresel immün yanıt) bağlı olarak da gelişebilir. Klinik bulguları açısından farklılıklar gösterir. Aynı zamanda tanısal süreçleri de farklıdır ve daha zordur.