Besin Proteini İlişkili Alerjik Proktokolit

Artık daha sık gördüğümüz besin proteini ilişkili alerjik proktokolit, genellikle yaşamın ilk 6 ayında mukuslu, kanlı gaita ya da ishal bulguları ile ortaya çıkan klinik tablodur. Genel durumu iyi ve büyüme gelişmesi normal olan bu bebeklerde tanı genellikle gaz sancısı ya da makatta çatlak gibi durumlarla karışabilmektedir.

Yaşamın ilk aylarında dışkı değişiklikleri (kan ve mukus) ile ortaya çıkar. Sindirim sistemimizin bir hastalığıdır. Besin alerjilerinin en çok da inek sütü protein alerjisinin neden olduğu bir tablodur. Sorumlu besinlerin diyetten çıkarılması ile hızlı bir şekilde düzelme görülür.

Bebeklerin yarısından fazlası anne sütü ile beslenmektedir. Bu duruma neden olan besin çoğunlukla inek sütü ya da soya’dır. Formula ile beslenen süt çocuklarında da inek sütü proteini ile ilişkili olarak bu hastalık gelişebilmektedir. IgE aracılı olmayan bu klinik bulgular genetik yatkınlık nedeniyle sindirim sisteminin yeterince gelişmemesi sonucu oluştuğu düşünülmektedir.

Klinik Bulgu olarak hastalarda ishal, aralıklı kusma, ağrılı dışkılama, gaz sancısı görülebilir. Hastalarda sistemik bulgular görülmez.

Bebeklerin yarısından fazlası anne sütü ile beslenmektedir. Bu duruma neden olan besin çoğunlukla inek sütü ya da soya’dır. Formula ile beslenen süt çocuklarında da inek sütü proteini ile ilişkili olarak bu hastalık gelişebilmektedir. IgE aracılı olmayan bu klinik bulgular genetik yatkınlık nedeniyle sindirim sisteminin yeterince gelişmemesi sonucu oluştuğu düşünülmektedir.

Klinik Bulgu olarak hastalarda ishal, aralıklı kusma, ağrılı dışkılama, gaz sancısı görülebilir. Hastalarda sistemik bulgular görülmez.

Besin proteini ilişkili alerjik proktokolit’in genel özellikleri;

  • Bulgular genellikle yaşamın ilk 6 ayında ortaya çıkar.
  • Çocukların genel durumu iyidir.
  • Çocuğun dışkısında kan ve/veya mukus olabilir.
  • Deri testleri ve kanda alerjene özgü IgE ölçümü tanıya yardımcı değildir.
  • Hastanın öyküsüne göre tanı konabilir.
  • Tedavi de besinin diyetten çıkarılması gerekir.
  • Çocuğun beslenmesinin olumsuz etkilenmemesine dikkat edilmelidir.
  • Çoğunlukla bir yaş civarında düzelir.