TÜRKİYE ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ DERNEĞİ

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Türkiye'deki tüm alerji ve immünoloji uzmanlarının üyesi olduğu Alerji ve İmmünoloji alanındaki ilk mesleki kuruluştur.Derneğin amacı, Alerji ve Klinik İmmünoloji biliminin ülkemizde gelişmesini sağlamaktır. Diğer yandan ise toplum yararına yönelik projeler üreterek alerji ve immünoloji hizmetlerinin daha iyi sunulması için ilgili kurumlar ile iş birliği yapmaktadır. Türkiye’deki tüm erişkin ve çocuk alerji ve klinik immünoloji uzmanlarını bir çatı altında toplarken ve alanı ile yakın çalışma içinde olan ilişkili branşlardan da üye kabul etmektedir. Dernek hem ulusal hem de uluslararası düzeyde uzmanlık alanını temsil etmekte olup derneğin öncelikli amacı Alerji ve Klinik İmmünoloji biliminin ve hizmetinin ülkemizde gelişmesini sağlamak ve bunu toplum yararına yönelik projelere üzerinden gerçekleştirmektir.

Bilimsel açıdan ülkemizi uluslar arası düzeyde temsil eden Dernek;

  • Yurt dışındaki bilimsel kuruluşlarla iş birliği yaparak çeşitli toplantılar düzenlemek,
  • Eğitime katkı sağlamak amacıyla kurs ve alerji okullarının düzenlemek, burs vermek,
  • Alerji ve immünoloji alanında çeşitli rehberler hazırlamak,
  • Ülke genelinde halka yönelik eğitim toplantıları düzenlemek,
  • Yardımcı sağlık personeline yönelik eğitim programları oluşturmak,
  • Eğitim alanında yeni politikalar geliştirilmesi konusunda ilgili devlet kurumları ile iş birliği yapmak,
  • Türkiye’de yapılan bilimsel çalışmaların yayınlandığı ulusal ve uluslararası veri tabanları tarafından taranan ve yılda 4 sayı olarak yayınlanan Astım, Alerji ve İmmünoloji Dergisi’nin hazırlanması gibi faaliyetler yürütmektedir.

www.aid.org.tr/